Skip to main content

Posts

Demo - If the moon is blue.

Recent posts

Maigret op Terschelling.

Maigret op Terschelling.
Hoofdstuk 1.

De veerboot lag al te wachten. De trein was dichtbij de haven gestopt. Het stormde en een miezerige regen vloog over de kade. Op de vroege ochtend al een enorme bedrijvigheid in de haven en vanaf de vissersboten hoorde hij mensen tegen elkaar boven de harde wind uit schreeuwen. Zeemeeuwen vlogen achter een vissersboot aan op zoek naar voedsel en scheerden over de grijze koppen van de Waddenzee. De klinkers glommen in de plassen en het was verraderlijk gladVoorzichtig liep Maigret met opgeslagen kraag over de kade. Een jongeman in een lange regenjas  kwam hem tegemoet en stelde zich in het Frans voor. 'Monsieur Maigret, blij u te zien, ik ben inspecteur Jan de Vries van de Politie Leeuwarden, heeft u een goede reis gehad?' Maigret knikte. 'Oui, bien.'
Het was een lange reis geweest. Van Parijs naar Brussel. Toen via Utrecht naar Leeuwarden. Diep in de nacht was hij aangekomen en had overnacht in het Oranje hotel tegenover het statio…

The lady at the bus stop.

The lady at the bus stop.

It was over 04:00am when I finished work. I had been watching the many screens in my office to scrutinize the latest developments on the stock markets in Tokyo and Shanghai. The opening figures turned out not to be disturbing, nor promising at all. Nothing to gain, nothing to loose.
It had been a long day. I walked over to Piccadilly Circus, turned the corner and hurried down Regents St James Street to the bus stop at Waterloo Place. The red double decker was already there but half way the street it drove of.
I had to wait for half an hour.
It started raining a little and I settled down on a bench opposite the Sofitel and unfolded my umbrella.
A touringbus stopped and a lot of Japanese ladies got out carrying heavy suitcases. With some amusement I saw them struggling on the steep stairs of the hotel.
At the same time I noticed a stunning young lady descending the stairs and to my surprise she crossed the street and headed into my direction.
She said hello an…

Sherlock Holmes - The Final Story

The Case of the Lost Manuscript.

Sherlock Holmes in Fryslân searching for the missing part two of the Oera Linda book.              The Case of the Lost Manuscript.

                                     Prologue.

Ever since my retirement was inevitable the days I spend at Baker Street 221b gave me lots of opportunity to look back at my life. As a young man I was send over to Afghanistan to assist the troops abroad in my profession as a surgeon. Unfortunately I got injured and as I no longer could be of any use they send me back to England. The pain in my left leg, due to a bullet, kept following me in all the steps I made in life. By the climbing of the years the pain got even worse and nowadays morfine gives only temporary relief. Still, there is a lot to be grateful about. The adventures with my dear friend, the great detective, Sherlock Holmes had been the talk of London town. I successfully published them in several newspapers. I know it doesn’t sound very modest, but in these da…

The Song - May ( demo)

Lyrics & Music: Eddy DrostAgnes Sambrink - Mei dy leaf

Tekst & Muziek : Eddy Drost

Agnes Sambrink - Fryslân myn Fryslân

Agnes Sambrink - Fryslân myn Fryslân
Tekst en muziek: Eddy Drost
Do bist de maitiid
In ljip yn 't lân
Bist 't ljocht yn 'e moarn
Dêr 't libben begjint foar elkien
Tusken blau en grien

Couplet 2

Do bist de simmer
't seil op 'e mar
Bist 't paad dat ik far
Bist 't hea dêr't ik te sliepen lei
Yn 't hert fan de dei

Refrein

Fryslân myn Fryslân
Do hearst by my
Fryslân myn Fryslân
Yn dy bin ik frij
Bist myn nacht en do bist myn dei
Fryslân myn Fryslân
Jou my dyn hân
Fryslân
Jou my dyn moarn
Bist myn Heitelân

Couplet 3

Do bist de hjerst leaf
De stoarm oer 't Waad
Bist de daam yn 't paad
Dêr 't de fûgels te skûljen lein
Yn in sulveren rein

Couplet 4

Do bist de winter
De redens op 't iis
Bist de snie yn 'e nacht
Bist de leafde dy't elkien socht
Oan 't ein fan 'e tocht

Refrein

Fryslân myn Fryslân
Do hearst by my
Fryslân myn Fryslân
Yn dy bin ik frij
Bist myn nacht en do bist myn dei
Fryslân myn Fryslân
Jou mij dyn hân
Fryslâ…

Demo - Out of the Blue

Lyrics & Music - Eddy Drost

The Song - Out of the Blue

Lyrics & Music: Eddy Drost

Out of the Blue
Verse 1
On the day I met your eyes
I was lost in paradise
I never felt this way before
You gave me hope and so much more
Verse 2
You touched my heart
You touched my soul
You made me live, love and whole
You made feel a brand new girl
Never thought you could change my world.
Chorus
Out of the blue
I finally found you
All of a sudden
All my dreams came through Out of the blue
Your lovely eyes caught me
The day I left my tears
behind me
Verse 3
By the time I close my eyes
I will realize
You were the one
The love of my life
The one who showed me Paradise
Verse 3
You touched my heart
You touched my soul
You made me live, love and whole
You made feel a brand new girl
Never thought you could change my
world
Chorus
Out of the blue
I finally found you
All of a sudden
All my dreams came through Out of the blue
Your lovely eyes caught me
The day I left my tears
behind me
Bridge
I know f…

Demo Baby is it you.

Demo - Baby is it you
Lyrics and Music : Eddy Drost


Baby is it You?

Verse 1

Like all the girls
I 'm looking for love
Only the one who really cares
Will be good enough

Verse 2

When you smile
My lonely soul glows
If your intentions are real
I wont say no

Pre Chorus

Are you just like all the guys
Who only dream about one thing
Please look into my lovely blue eyes
And make my longing heart sing

Chorus

Baby is it you
Am I dreaming
Baby is it you
I start believing

Or will you vanish into the night
Will I be a one night stand
Or will your love make me feel alright
Will you be my life time friend
Will you love me over and over again

Verse 3

When we dance
I feel your heart beat
The way you touch me baby
Can love succeed

Verse 4

When we drive
Into the night
You are taking me home my baby
Will we watch the morning light

Chorus

Baby is it you
Am I dreaming
Baby is it you
I start believing

Or will you vanish into the night
Will I be a one night stand
Or will your love make me feel alright
Wil…

The Song - How about you.

How about you. 
Verse 1.
Life is too short to feel down
Even if time, is all around
Only when you close your eyes
You can read, between the lines

Chorus.

Quess I'm falling in love
Will I always love you
Always love you
When times get rough Will I always love you Always love you

Verse 2

Moments come and moments go
The ones you need, hardly show
It's hard to find a heart that's true
When all your colors, still are blue

Chorus.

Quess I'm falling in love
Will I always love you
Always love you

When times get rough Will I always love you
Always love you

Bridge

How about you Do you feel the same way
How about you
Do you feel the same way
Too

Chorus.

Quess I'm falling in love
Will I always love you
Always love you
When times get rough
Will I always love you
Always love you
Bridge
How about you Do you feel the same way How about you Do you feel the same way too Do you feel the same way too Do you feel the same way tooQuote: You can never call a place beautiful, if it's a place you can't leave

You can never call a place beautiful, if it's a place you can't leave. 

Quote: When you live on your own, you're never late for dinner.

When you live on your own, you're on are never late for dinner.

Zo zijn de piramides gebouwd

In het algemeen wordt aangenomen dat de piramides zijn gebouwd door zandhellingen aan te leggen om steeds hoger te kunnen komen. De rotsblokken werden dan rollend op boomstammen, die dwars gelegd waren, naar boven gesleept.
Was er een ring aangelegd werden de hellingen verhoogd om zo verder te kunnen. In theorie is dat mogelijk, maar laten we niet vergeten dat als je een rotsblok naar boven moet trekken het gewicht veel zwaarder wordt. U kunt het vergelijken met wielrenners die een berg op moeten. Een berg met een stijgingspercentage van 10% is veel zwaarder dan een berg van 4%. Onbegonnen werk. Al zet je 500 mensen aan de touwen om dat te realiseren is het eigenlijk al niet te doen.
Te meer omdat als mensen aan hetzelfde touw trekken het extra effect boven de 40 deelnemers te verwaarlozen is. In theorie misschien mogelijk maar in de praktijk niet uitvoerbaar. Bovendien om hellingen te verhogen met een stijgingsgraad van 1% is al een gigantische klus. Hoe lang wordt de helling dan we…

De Toer fan Spannenburch

De Toer fan Spannenburch

Sjocht op my del
Heger as de heechste beam
Riist it beton út 'e grûn
Sichtber foar alle minsken fan 'e Súdwesthoeke
En at ik 't koe
Ik soe dy de grûn utlûke Mar ik kin't net
En eagen dy't oer de Greiden stoarje
Bliuwe stuitsjen op dy
Toer fan Spannenburch
Ik sjoch op dy del

Reünie

Reünie

Lange tijd hadden ze elkaar niet gezien
De jaren waar stil voorbij gegaan
Verjaardagsfeestjes waren ze niet gewend
Al woonden ze niet ver bij elkaar vandaan
Maar vandaag leek alles anders
En aan de koffietafel zaten ze gezellig zij aan zij
Alleen tante Jet zat er wat stilletjes bij

Verliepen contacten hooguit per telefoon
Nu stak men elkaar in vriendelijkheid naar de kroon
Iedereen bedoelde het duidelijk goed
En familieleden die binnenkwamen werden hartelijk begroet
Nee het handgeschud en gekus was zeker niet mis
op oom Karels begrafenis.


Journey to Heaven

Journey to HeavenPart 1.Chapter 1.Page 1.The farmer and his seventeen years old son watched the old but still great looking Bentley climb the steep slope while in the background a bright cloudless sky sparkled over the green fields. They kept following the car with admiration in their eyes till it reached the top. Than the beauty was gone. Back to life, back to work. The couple in the frontseats of the Bentley with their son and daughter in the back fell silent. Their destination finally came into view as they drove downhill and Plymouth, bathing in sunlight lay at their feet. It had been a rather early morning and they had left their estate in Belgrave at seven a.m. sharp. The suitcases of their first born in the trunk and the journey to the harbor had started. It turned out to be a five hour drive and the schooner was supposed to set for sail at four pm. Time over. The father drove into the parkinglot of a shopping centre and they had lunch in a small restaurant. Even if you …

Eddy Drost - Myn Proaza

Myn proaza,
sil daverje oer de greiden
bolderje oer de swarte marren
rûzje troch de griene bosken
sil dûnsje yn alle doarpen en stêden
fleane boppe de stoarmen oer 't Waad
de heechste dunen fan Skylge beklimme
sil yn 't blaue wetter fan 'e Noardsee
ûnder de wjukken
fan 't skûmjend griis
foar ivich ferankere lizze
yn 'e skatkiste
fan 'e Gysbert Japicxspriis.

The Song - A Night in White

The song - A Night in White. 
Lyrics and Music: Eddy Drost. 
Verse 1
We watched it in the city lights As the flakes started to shine
Turning the over-coats in white
In a very short time.
Verse 2
A tender blanket
Was rolling all over town
Hidden under the umbrella of love
We watched it steadily fall down
Pre Chorus
We all know about that night
When we're touched by the sight
When we're touched by the light
As it shines on a night
In white
Chorus
It's a night in white
May it last forever
It's a night in white
All of us together
May the night white
Always be bright
Verse 3
The cab-drivers silenced their horns
As the snow came to life
A sick old man found through the blinds
The will to survive
Verse 4
A little girl raised her hands
To the beauty she wanted to catch
There is only one real hope in life
And that's  when the white and dark match
Pre Chorus
We all know about that night
When we're touched by the sight
When we're touched by the light
As it shines on a night…

The Song - Mei dij leaf

Tekst & Muziek Eddy Drost  Arrangement Willem Binnema
The Song - Mei dij leaf
Couplet 1
Ik hie net tacht
Dat ik dij fine soe
Mij sa fiele koe
Ik merk it oan de wurden
Dy't ik sis
As ik nêst dij lis
Couplet 2
Ek al seist
It giet foar dij te fluch
T is foar dij ek nij
Yn dyn eagen lês ik
Wat ik sjuch
Do hâldst ek fan mij
Overgang
Myn eagen yn dyn eagen
Myn hân yn dyn hân
Tegeare kin' wij alles
Tegeare kin wij alles wol oan
Refrein
Mei dij leaf
Wol ik de nacht trochbringe
Dyn earmen om mij hinne
Dyn leafde foar mij winne
Nea allinne
Couplet 3
Giet gjin moarn
De âlde dei foarbij
Asto net bij mij bist
Lang foardat de sinne ûnder giet
Ha ik dij al mist
Overgang
Myn eagen yn dyn eagen
Myn hân yn dyn hân
Tegeare kin' wij alles
Tegeare kin' wij alles wol oan
Refrein
Mei dij leaf
Wol ik de nacht trochbringe
Dyn earmen om mij hinne
Dyn leafde foar mij winne
Nea allinne
Brug
Do hearst bij mij
Ik hear bij dij
Do bist de ienige
De iveche
Dat seit it hert
Fan dij en mij
Overgang

The Song - Out of the Blue

The Song - Out of the Blue


Lyrics & Music: Eddy Drost


Out of the Blue


Verse 1


On the day I met your eyes
I was lost in paradise
I never felt this way before
You gave me hope and so much more


Verse 2


You touched my heart
You touched my soul
You made me live, love and whole
You made feel a brand new girl
Never thought you could change my world.


Chorus


Out of the blue
I finally found you
All of a sudden
All my dreams came through Out of the blue
Your lovely eyes caught me
The day I left my tears
behind me


Verse 3


By the time I close my eyes
I will realize
You were the one
The love of my life
The one who showed me Paradise


Verse 3


You touched my heart
You touched my soul
You made me live, love and whole
You made feel a brand new girl
Never thought you could change my
world


Chorus
Out of the blue
I finally found you
All of a sudden
All my dreams came through Out of the blue
Your lovely eyes caught me
The day I left my tears
behind me


Bridge


I know for certain
I can call you mine

The Poem - The Lady of The Cottage by the Sea

The Poem- The Lady of the Cottage by the Sea. 
Eddy Drost. 
( Lyrics under construction, I just try to give it a go. Things can change and will be changed hopefully for the better. It's far more difficult to built a construction in words, than to built a construction in bricks. )The Lady of The Cottage by the Sea
Verse 1
Sick and tired of London  she sold her home At the most six months left to live she needed to be on her own  There was only one place in her devastated mind where she wanted to be So she called a real estate manager and hired a Cottage by the Sea
Verse 2
She packed her bags and drove  out of London town And within three hours the Wiltshire Hills  were gathering all around She watched the evening glow and through her tears she could see that life had so much left in dreams  and in peace she reached  the Cottage by the Sea
Verse 3
From her bedroom window she overlooked the world in colors blue Till the sunset came to its final dance  and the darkness came crawling…

The Song - Hello Charlie

The Song - Hello Charlie

This song is about Charlie Allen jr from Haverhill, who last has been seen by relatives and friends on October 12 - 2007
Despite a huge search nationwide he is not found yet.
Look out for Charlie!

The Song - Go, Please Go

The Song - Go, Please GoLyrics & Music: Eddy Drost ( Lyrics not final )

Verse 1

Whenever the phone starts ringing
I 'm afraid it's you
It makes me shiffer
Every time you tell me
What you have gone through

Verse 2

Did he hit you again
And makes his fists speak
If so, I 'm not surprised
Coz by now it happens
Almost every day of the week

Pre Chorus

I can feel the bruises in your voice
But love you always have a choice
There is no need to listen to one more lie
Believe me
It's really time to say goodbye

Chorus

Go, Please go
And leave it all behind
Try to open your eyes
And listen to your mind

Always remember
Before things get worse

Love is something
Everybody  has
To deserve

Verse 3

I know, you keep telling  me
He will change
That he truly loves you too
That it's nothing more than just
A temporarily phase
He is going through

Pre Chorus

But I can feel the bruises in your voice
And love you always have a choice
There is no need to listen to his lies
Believe …

The Song - Don't be Late

The Song - Don't be Late

Lyrics & Music: Eddy Drost
Lyrics & Music: Eddy Drost ( Lyrics not final )


Verse 1

Once

I have been told that you can't rely
On people who always show up late
Looking back upon my life
I know why
That point of view is
Definitefely true

Pre Chorus

More than once

Those words have crossed my mind
So many times the last few years
When guys kept me waiting
And it all ended up in tears

It may sound a bit silly but believe me it 's true
When somebody really cares about you
They will make it in time
But by now I 'm afraid those ones are hard to find

Chorus

Don't be late
I wont hesitate
Don't keep me waiting to long

If your late
On our very first date
You will find me gone

Pre Chorus

Tonight I came home early and changed
Into my most beautifull dress 
I have an appointment in a restaurant at eight
And that causes a lot of stress

I looked repeatedly in the mirror for so many times
Till I finally was convinced
I was dressed up all to t…

The Song - You are so much more

The Song - You are so much more

Lyrics & Music: Eddy Drost

Lyricus under construction

Verse 1

If my friends should ask me
Was it love at first sight
I would look a bit surprised
And think Cant they read it in my eyes

Verse 2

If my friend would ask me
How does she kiss
I would act a little annoyed
by saying It's none of your business

Chorus

You are so much more
The one I 've been longing for
You are so much more Than all the lovely girls I ever loved before
You are so much more
Than a one-night stand
You are so much more, so much more
Than just a friend

Verse 3

If my friends would ask me
Tell us, is she good in bed
I would say how would I know She 's still playing hard to get But in a corner of my mind
I will never forget The way we made love just a few minutes After we first met

Chorus

You are so much more
The one I 've been longing for
You are so much more Than all the lovely girls I ever loved before
You are so much more
Than a one-night stand
You are so much mo…

The Song - I 'm in Love

The Song - I 'm in Love
Lyrics & Music - Eddy Drost

Verse 1

What can I say
What can I do
To explain how much
I care about You

All the years
I shared with you

All the tears
We fought through

After all those years together
Our love is still true

Verse 2

A little bench
Along The Theems

Just the two of us
everlasting friends

Under the clear blue sky
We look into mother nature's eye

As we watch the fields of roses
On the other side

Chorus

I 'm in love
With the morning sun
I love the day that's only just begun
I 'm in love with all the things you do
I 'm in love
In love with you

Verse 4

A starry night
Just you and me
The silence of love is almost
Overwhelming me

We take the chance
We are in the mood for romance
Coz all the stars above us
Can make us dance

Chorus

I 'm in love
With the morning sun
I love the day that's only just begun
I 'm in love with all the things you do
I 'm in love
In love with you

Bridge

( Music by violins )

Chorus

I …

The Song - Baby is it You

The Song - Baby is it You Lyrics and Music : Eddy DrostBaby is it You?

Verse 1

Like all the girls
I 'm looking for love
Only the one who really cares
Will be good enough

Verse 2

When you smile
My lonely soul glows
If your intentions are real
I wont say no

Pre Chorus

Are you just like all the guys
Who only dream about one thing
Please look into my lovely blue eyes
And make my longing heart sing

Chorus

Baby is it you
Am I dreaming
Baby is it you
I start believing

Or will you vanish into the night
Will I be a one night stand
Or will your love make me feel alright
Will you be my life time friend
Will you love me over and over again

Verse 3

When we dance
I feel your heart beat
The way you touch me baby
Can love succeed

Verse 4

When we drive
Into the night
You are taking me home my baby
Will we watch the morning light

Chorus

Baby is it you
Am I dreaming
Baby is it you
I start believing

Or will you vanish into the night
Will I be a one night stand
Or will your love make me feel alright

The Song - The Driver of the Getaway Car

The Song - The Driver of the Getaway Car

Lyrics & Music: Eddy Drost


Verse 1

Sexy Julie stood in the door
An arousing moment
I had been looking for
It promissed to be a wonderful night
As she climbed the bed and got astride

Verse 2

The phone started ringing
Bad boy Eddy again
He shouted: Get of your lazy ass
Me and William need cash
To Julie I said, you ride like a tank
But I have to go I have to rob the bank

Chorus

I 'm the driver of the getaway car
The boys need me where ever they are
And when the things get real
They want me behind the wheel
With the police on our tail
The bullets fly through town
So you better, you better
Keep your head down

Verse 3

Picked them up at 7 West Street
They got in the back seat
Drove over and watched the scene
Their faces looked keen
As usual they didn't handle with care
Out of the car they were already shooting in the air

Chorus

I 'm the driver of the getaway car
The boys need me where ever they are
And when the things get real
They wa…

The Song - You should have seen her ( The Wedding Song )

The Song - You should have seen her ( The Wedding Song )


Lyrics & Music: Eddy Drost

You should have seen her
Verse 1

She stares in the mirror
And loves what she sees
There is the girl of her dreams
There is the girl she wanted to be 
On her matrimony

Verse 2

Her father is waiting
He quides her with care
A lovely rose in her hair
A tender kiss and a blessing smile
As they walk upon the aisle

Chorus

You should have seen her
All dressed in white
You should have seen her
Most beautiful bride
On the day of all her days
You should have seen her
Walking with grace
You should have seen her face
As the wedding took place

Verse 3

Her mother and sister
Watch them go by
A handkerchief before their eyes
Shedding a flurried tear, untill
The newly weds say, I will

Verse 4

The quest are all waiting
As they come outside
A happy groom with his bride
And when the girls are all gathered there
She throws her flowers in the air

Chorus

You should have seen her
All dressed in white
You should have s…

The Song - An Angel in your Eyes

The Song - An Angel in your Eyes Lyrics & Music: Eddy DrostThe Song - An Angel in your Eyes
Verse 1
Maybe things don't work out the way you planned
So many lies you can't understand
You have to learn that live is for rent
You have to earn every day and cent
Verse 2
If your mind is running on an automatic pilot
Remember what you've got and not what you've not
Think about the sun that rises each day
I 'm sure it will take the pouring tears away
Pre Chorus
And I know it ain't easy
You've to do more
To please me
So give it one more try
And look at the beautiful sky
Chorus There is still
There is still
There is still
An angel in your eyes
Let her never fly away
Give her all your love And make her stay
An angel in your eyes
Let her never fly away
And I hope you wake up happy everyday
Verse 3
If your boss kicked you out of his stupid office
The fool will never know what real love is
Think about the chances that lie ahead
Use your talents and don't be …

The song - Unaware

The Song - Unaware

Lyrics & Music:

Verse 1

When it comes to you
I wont give up on anything
Coz the love I feel for you
Implies more than all and everything

But, I have this mountain to climb
To reach your heart and settle inside your mind

Verse 2

When we 're spending time with friends
You hardly seem to notice me
Feeling this unbarable pain
Makes me suffer silently

So, I have an ocean to cross
Please help me escape from an never ending loss

Chorus

How can you be
Totally
Unaware of all the love I feel for you
Unaware of all the days I wanne spend with you
How can you be
Totally
Unaware of what you mean to me

Verse 3

Although I do the best I can
You simply don't seem to understand
What my eyes try to tell you
You don't seem to read the truth

So I really, need to know
Will it be a yes, or will it be a no

Chorus

How can you be
Totally
Unaware of all the love I feel for you
Unaware of all the days I wanne spend with you
How can you be
Totally
Unaware of what you mean to me

The Song - For so Long

The Song - For so longLyrics & Music: Eddy Drost - Hans Voerman
Verse 1
I thought I finally had found true love The way you behaved gave me hope for the future That you were the one That sorrow had gone But in the end it all feels so wrong
Verse 2
Between the sheets you gave it all All those days we shared lauging and loving You whispered my name   No night the same But why you left me  I can't explain
Chorus
For so long  I have been waiting Waiting for a call
For so long I have been dreaming You don't  Love me at all
Verse 3
I didn't see what I had to see That the love wasn't mutual and lasting No honest try No goodbye You were only  Just a passenger by

Chorus
For so long  I have been waiting Waiting for a call
For so long I have been dreaming You don't  Love me at all
Bridge
Was there never any truth in your eyes love Or any love at all All those times we made love Are there no dreams to recall
Chorus
For so long  I have been waiting Waiting for a call
For …

The Song - Without You

The Song - Without You Lyrics & Music: Eddy Drost


The Lyrics

Verse 1`

All alone I watched the sun go down
Into an endless sea
Hopefull dreams are hanging all around
But your not here with me

Verse 2

The evening glow spreads it's coloured wings
Never ending waves role ashore
An other night before the bluebird sings
A song I am looking for

Pre Chorus

The love I feel inside me
Keeps me going on
The dreams are always drifting
The dreams are all drifting along

Chorus

Without you
The moon is never shining
The sun is never rising
The stars are all crying
Feels like dying

Verse 3

Across the sky a seagul sails away
Into a lonely night
Longing for an other sunny day
If only time could fly

Pre Chorus

The love I feel inside me
Keeps me going on
The dreams are always drifting
The dreams are all drifting along

Chorus

Without you
The moon is never shining
The sun is never rising
The stars are all crying
Feels like dying

Bridge

I 'm in love with you
You love me too
You are the only one
O…